Pismo PINK do Ministra Sprawiedliwości dotyczące problemów związanych z prawem użytkowania wieczystego

W związku z niesatysfakcjonującymi zmianami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi nabywania prawa użytkowania wieczystego, w dalszym ciągu apelujemy o uregulowanie kwestii zgód właścicielskich przy podziale lub scalaniu nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego.