Pismo PINK do UKE i MC, dotyczące praktyk organu regulacyjnego wobec podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych

W dniu 15 kwietnia PINK wysłał pismo do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i Ministerstwa Cyfryzacji (MC) dotyczące praktyk organu regulacyjnego wobec podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych zobowiązanych do udzielenia dostępu telekomunikacyjnego do nieruchomości. Pismo zostało wystosowane w związku z nakładaniem, naszym zdaniem, nadmiernych obowiązków na członków PINK, właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców a także w związku przypadkami przedwczesnego i nieuzasadnionego wszczynania postępowań administracyjnych. PINK zwrócił również uwagę na konieczność nowelizacji art. 21 ust 2a Megaustawy, dotyczącego wymogów formalnych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o podjęcie działań przez UKE. Ponadto, w związku z art. 15 zzr tzw. specustawy covidowej, obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r., PINK zaapelował, aby zawieszenie biegu terminów miało również zastosowanie do terminów określonych w Megaustawie. PINK wyraził także intencję aktywnego uczestniczenia w procesie legislacyjnym związanym z implementacją do polskiego porządku prawnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE).