“The Future of Poland: new & upcoming projects 2024/2025”

Jesteś ciekawy jak będzie wyglądać Polska za kilka lat? Zobacz jak rysuje się przyszłość sektora nieruchomości w jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy po 20 latach obecności w Unii Europejskiej, 25 latach obecności w NATO i w 35 rocznicę obrad Okrągłego Stołu. Dowiedz się jakie nowe projekty mieszkaniowe i komercyjne powstają w głównych miastach Polski i jaki jest potencjał inwestycyjny Warszawy, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Gdyni, Szczecina, Katowic, Rzeszowa, Bydgoszczy, Lublina, Białegostoku i reszty Polski.

Serdecznie zachęcamy Państwa do obejrzenia film, który został objęty Patronatem przez Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych!