Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przekazała do KPRM, MRiT i MF listę postulatów legislacyjnych przedsiębiorców z sektora nieruchomości komercyjnych

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przekazała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii listę postulatów legislacyjnych, dotykających obszarów i zagadnień, które w ocenie członków PINK – przedsiębiorców z sektora nieruchomości komercyjnych, wymagają szczególnej uwagi ustawodawcy, z uwagi na ich doniosłe znaczenie nie tylko dla samej branży, ale także dla całej gospodarki.

Przekazana lista nie jest zamknięta. Na bieżąco będziemy identyfikować nowe zagadnienia, wymagające bądź to zmiany, bądź podjęcia działań o charakterze regulacyjnym. Dlatego zapraszamy do zgłaszania nam swoich postulatów zmian i potrzebnych regulacji w prawie.

Postulaty PINK do pobrania TUTAJ.