Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji

W maju opublikowano dwa projekty rozporządzeń wyznaczające właściwość urzędów skarbowych dla składania informacji o posiadaniu praw w spółkach nieruchomościowych:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

POBIERZ DOKUMENT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

POBIERZ DOKUMENT

Do wykonywania zadań w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania informacji o posiadaniu praw w spółkach nieruchomościowych dla osób fizycznych i prawnych wyznaczony został:

  • naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla spółki nieruchomościowej w sprawach podatku CIT, jeżeli spółka jest podatnikiem tego podatku;
  • naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla spółki nieruchomościowej w sprawach podatku CIT, jeżeli spółka jest podmiotem transparentnym (nie jest podatnikiem CIT);
  • naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, jeżeli spółka nieruchomościowa nie ma ustalonego adresu siedziby;
  • naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla spółki nieruchomościowej w sprawach podatku CIT według adresu siedziby podatnika będącego wspólnikiem spółki nieruchomościowej;
  • Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nieruchomościowej nie ma adresu siedziby.

Projekty rozporządzeń zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych.

Rozporządzenia miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.