Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Poniżej krótki opis projektowanych rozwiązań:

 • w zakresie informacji o dostępności i parametrach usług bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu zbieranej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i propagacji tych informacji:
  • wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oferującego publiczny i nieodpłatny dostęp do usługi przeglądania zawartych w nim informacji;
  • przekazywanie przez wskazane ustawą podmioty informacji wymaganych w systemie SIDUSIS, określenie terminów i sposobu ich przekazywania;
 • w zakresie zbierania potrzeb na usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu oraz ułatwienia kontaktów w relacji użytkownik końcowy – przedsiębiorca telekomunikacyjny:
  •  uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności zgłaszania potrzeb na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu;
  •  uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności wyszukiwania dla dokonanego zgłoszenia dostawcy usług mogącego je zrealizować i wysłanie dostawcy automatycznego powiadomienia o takim zapotrzebowaniu;
 • w zakresie urealnienia istniejących danych o budynkach związanych z potrzebami interwencji wspierających dostarczanie w nich usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu – uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności oznaczania lub odznaczania danego punktu adresowego jako pustostanu;
 • w zakresie wdrożenia Connectivity Toolbox – możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. Koordynatorów Szerokopasmowych.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie w zasadniczym zakresie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Treść projektu dostępna jest tutaj.