RAPORT PINK dla Ministerstwa Finansów: ocena działań administracji dotyczących reklasyfikowania transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa