RAPORT PINK dla Ministerstwa Finansów: reklasyfikowanie transakcji sprzedaży nieruchomości jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części