RAPORT PINK: porównanie modelu funkcjonowania spółek na rynku nieruchomości komercyjnych w obecnej strukturze z modelem funkcjonowania w ramach struktury REIT