RAPORT PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) opracowało raport: Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. 

Publikacja raportu odbędzie się 9 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 (wydarzenie online).

Link do rejestracji na wydarzenie tutaj

W przygotowaniu raportu brały udział również osoby z firm członkowskich PINK.