RE: TIMES – REIT, JAK NIE TERAZ, TO KIEDY??? [kwiecień 2024]

Jakie wyzwania dla rynku nieruchomości będą najważniejsze w najbliższym czasie? Co różni Polskę od innych rynków europejskich? Dlaczego w innych krajach funkcjonują REIT- y, a w Polsce nie? Jak najlepiej wpisać REIT- y w Polski system prawny?
Jak REIT- y wpłyną na rynki finansowe? Czy REIT- y mogą zaktywizować rynek inwestycyjny i budowalny? Jakie są kluczowe aspekty sukcesu REIT- ów w Polsce? Jak mogą one wpłynąć na naszą gospodarkę?

O tych i innych tematach dyskutowali na dzisiejszej Konferencji PINK 2024 eksperci rynku nieruchomości z Polski i z zagranicy. Swoimi doświadczeniami podzielili się również zarządzający REIT- ami zagranicznymi w innych krajach.

W uzupełnieniu do paneli dyskusyjnych i prezentacji podczas  Konferencji PINK2024 odajemy w Państwa ręce publikację RE:TIMES – “REIT, Jak nie teraz, to Kiedy???”, która jest zbiorem artykułów autorstwa wybranych prelegentów i gości Konferencji PINK 2024.

Zapraszamy do lektury !!!