REKOMENDACJE PINK

22 PRAKTYK ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM W CZASACH COVID – 19

Najważniejsze elementy: prewencja, procedury, scenariusze reakcji

 

BEZPIECZEŃSTWO

  1. Stosuj, promuj, eksponuj i egzekwuj zasady bezpieczeństwa i higieny wśród wszystkich osób przebywających w budynku.

 • częstego i dokładnego mycia rąk (mydło lub dezynfekcja alkoholem min. 60%),

 • zachowania 1,5-metra odstępu między osobami,

 • niepodawania rąk, 

 • niedotykania twarzy (oczu, ust),

 • zachowania higieny przy kaszlu i kichaniu (zabezpieczenia i mycie rąk)

2. Sprzątaj częściej i dokładniej z użyciem detergentów. Zwróć szczególną uwagę na miejsca wrażliwe: recepcje, sale konferencyjne, windy i znajdujące się tam wyposażenie zwłaszcza:

 • przyciski, klamki, poręcze, włączniki światła, telefony, klawiatury, ekrany.

 • oczekuj od serwisu sprzątającego szczególnej uważności i staranności w wykonywaniu pracy.

3. Udostępnij papier do wycierania rąk, zrezygnuj z suszarek w toaletach.

4. Zapewnij płyny do odkażania rąk w toaletach i recepcjach. Uzupełniaj dozowniki na bieżąco.

5. Upewnij się do sprawności systemu klimatyzacji i wentylacji dokonując odpowiednich zabiegów konserwacji i czyszczenia.

 

PROCEDURY

6. Zapewnij ciągłość pracy serwisu sprzątającego i służb technicznych budynku – przygotuj plan B na wypadek niestawienia się do pracy pracowników tych serwisów.

7. Zapewnij stałą obecność menedżera budynku na miejscu – wprowadź system zmianowy.

8. Zadbaj o transfer wiedzy i przygotuj back-up na wypadek nieobecności menedżera budynku w osobie innego pracownika.

9. Udostępnij procedurę najemcom i ich pracownikom

 

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

10. Przygotuj komunikację kryzysową na wypadek zaistnienia przypadku koronawirusa w budynku oraz procedurę postępowania dla osób, które przebywały w obszarze skażonym

11. Wyślij komunikację: mail do pracowników, mail do najemców; przygotuj: oświadczenia dla mediów oraz gotowe odpowiedzi (QA)

12. Zapewnij osobę do kontaktu i relacji zewnętrznych.

 

MONITORING GOŚCI (DOTYCZY BUDYNKÓW BIUROWYCH)

13. Monitoruj dokładniej wizyty gości.

14. W szczególnych sytuacjach, możesz przygotować oświadczenie dla wszystkich odwiedzających budynek na temat przebywania w ciągu ostatnich 14 dni w krajach o dużej liczbie przypadków COVID-19. Wykaz tych krajów znajduje się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.

15. Jeśli odwiedzająca osoba odmówi podpisania oświadczenia lub potwierdzi powrót z jednego z tych krajów – pracownik recepcji może mieć prawo nie wpuścić jej do budynku.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKAŻENIA WIRUSEM W BUDYNKU

16. W przypadku pojawienia się koronawirusa zamknij skażoną przestrzeń, otwórz okna i dokonaj dokładnej dezynfekcji przestrzeni.

17. Pracodawca powinien poinformować powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną (PSSE) o zaistniałej sytuacji. Konieczne jest sporządzenie listy osób mających bezpośredni kontakt z osobą zarażoną. Informacje powinny zawierać:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • numer telefonu (najlepiej komórkowego),

 • opis formy kontaktu z osobą zakażoną.

 

Osoby, które miały bezpośredni kontakt powinny przejść kwarantannę domową bez czekania na decyzję SANEPID-u.

 

18. Osobę z objawami koronawirusa skieruj do oddziału obserwacyjno – zakaźnego lubzadzwoń na infolinię NFZ: 800 190 590.

19. Poinformuj niezwłocznie najemców o zaistnieniu przypadku koronawirusa wraz z informacją o podjętych działaniach i rekomendacjami co do dalszej pracy w budynku. Zachęć do przeprowadzania pomiaru temperatury wśród pracowników. Osoby, które nie mają objawów chorobowych nie powinny zgłaszać się na testy oraz nie mają obowiązku informować innych instytucji.

 

AKTUALIZACJA WIEDZY

20. Skorzystaj z gotowych materiałów informacyjnych i udostępnij je w budynku: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

21. Sprawdzaj regularnie strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia. Przekazuj nowe informacje – nawet jeśli myślisz, że są one powszechnie znane.

22. Wyciągaj wnioski z przeprowadzonych działań i popraw na przyszłość procedury dotyczące sytuacji kryzysowych.