RE:TIMES CO Z TĄ ENERGIĄ? WYZWANIE DLA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Oddajemy w Państwa ręce zbiór artykułów uzupełniających zagadnienia poruszane podczas KONFERENCJI PINK 2023 „Co z tą energią. Wyzwanie dla nieruchomości komercyjnych”. Tematy niniejszej publikacji dotykają sytuacji ekonomicznej, a także są związane ze zmianami w prawie, w tym z wejściem w życie ustawy z 27 października o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku i nowelizacji tego rozporządzenia z 15 grudnia 2022. Konsekwencją zmian w prawie jest wiele pytań, jakie zadają sobie i ustawodawcy przedstawiciele branży nieruchomości komercyjnych, a które nadal pozostają bez odpowiedzi.

W naszej publikacji dużą część stanowi tabelaryczny przewodnik po głównych przepisach prawnych związanych z energią, który pomoże Państwu poruszać się w gąszczu tych regulacji. Artykuł Plus Energia zawiera porady, jak kupować energię, natomiast pozostałe stanowią inspirację dla działalności firm z naszej branży.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych wraz z Partnerami w ramach konferencji podjęła ważną dyskusję w zakresie ekonomicznych, prawnych i praktycznych aspektów sytuacji energetycznej w nieruchomościach. Publikacja RE:TIMES jest głosem ekspertów i dodatkiem do konferencji branżowej poświęconej sytuacji ekonomicznej, prawu energetycznemu, a także wpływowi wzrostu kosztów budowy i utrzymania inwestycji na rynek nieruchomości. Poruszamy również temat innowacji technologicznych, wspierających optymalizowanie kosztów zużycia energii oraz kondycji rynku w czasie kryzysu energetycznego. RE: TIMES to unikatowy zbiór komentarzy opracowanych na bazie doświadczeń, badań i analiz, w których uczestniczyli autorzy wypowiedzi. Dlatego jest cennym źródłem wiedzy praktycznej. Zapraszam do przeczytania „RE:TIMES Co z tą energią? Wyzwanie dla nieruchomości komercyjnych”.