Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Informacyjnie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.