Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości: Polskie REIT-y – od zapowiedzi do realizacji.