Spotkanie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości

W dniu 26 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Miedzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości, na którym było ponad 30 osób. W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele instytucji będących członkami zespołu jak i doradcy zewnętrzni w tym stowarzyszenie PINK i REIT. Ze stowarzyszenia PINK uczestniczyli: Arkadiusz Rudzki i Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz ( członkowie Zarządu)  oraz Marcin Juszczyk, Capital Park.

Przedstawiono 5 kluczowych obszarów, które będą w pierwszej kolejności przedmiotem dyskusji, w szczególności: forma prawna podmiotów które mogą być tzw. REIT, nadzór nad podmiotami inwestującymi w tej formule, zakres przedmiotowy inwestowania w REIT, zakres podmiotów uprawnionych do inwestowania i kwestie podatkowe. Wszyscy uczestnicy mogli wypowiedzieć się odnośnie tych zagadnień oraz przedstawionego harmonogramu.

Harmonogram przewiduje start pracy zespołu od zaraz, celem jest przygotowanie do końca tego roku projektu regulacji do dalszych konsultacji.

Liczymy na to, że w obecnym gronie zrzeszającym przedstawicieli różnych instytucji i biznesu, uda się wypracować w założonym terminie projekt regulacji. Wśród członków zespołu widać bardzo duże zainteresowanie prowadzonym projektem.