Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie projektu budowlanego

29 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ma ono dostosować obecnie obowiązujący akt wykonawczy do nowych przepisów ustawy Prawo budowlane, które dopuszczają sporządzanie projektów budowlanych w  formie elektronicznej.   Z założenia struktura projektu budowlanego w formie…