Tarcza 4.0 – zwolnienie z podatku minimalnego od budynków

W tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 przyjęte zostały przepisy zakładające zwolnienie podatników z minimalnego podatku od budynków. Zwolnienie obejmować będzie okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Jest to zmiana, która może być istotna dla Członków PINK, zobowiązanych do uiszczania takiego podatku. Zwolnienie uregulowane zostało w art. 32 pkt 4 tej ustawy.
 
Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw – http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf.
 
Zawarte w niej przepisy, w zasadniczym zakresie, wchodzą w życie w dniu 24 czerwca 2020 roku.