UWAGI PINK zgłaszane w ramach konsultacji publicznych do projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości – projekt z dnia 19 maja 2017 roku