UWAGI PINK zgłaszane w ramach konsultacji publicznych: projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (projekt z 25 kwietnia 2018 r.)