UWAGI PINK zgłaszane w ramach konsultacji publicznych: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 24 sierpnia 2018 r.)