UWAGI PINK zgłaszane w ramach konsultacji publicznych: projekt objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła (projekt z dnia 19 czerwca 2019 r.)