UWAGI PINK zgłaszane w ramach konsultacji publicznych: projekt obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych

pismo z dnia 20 marca 2019 roku do Ministra Inwestycji i Rozwoju