Uwagi Stowarzyszenia PINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 16 maja 2022, w ramach konsultacji publicznych  PINK wysłał  obszerne uwagi do projektu ustawy,  przygotowane w oparciu o informacje przesłane przez firmy członkowskie.