VIII Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości – Panel dyskusyjny „O REIT-y! – czyli osiem lat czekania na wehikuły inwestycyjne”.