WEBINAR: MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA/WYKUPU PRAWA UW POD NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI W AKTUALNIE ZŁOŻONYM PROJEKCIE ZMIAN DO UOGN

W dniu 28 września 2021 roku odbyło się spotkanie, w którym ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii wzięli udział:

Pan Filip Syrkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;
Pani Edyta Lubaszewska Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;
Pan Paweł Elżanowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Zasobami Nieruchomości Publicznych;

Wydarzenie miało charakter zamknięty, przeznaczone było wyłącznie dla firm członkowskich PINK.