WEBINAR: WPŁYW ZMIAN W PODATKACH W 2021 ROKU NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

W dniu 10 marca 2021 roku odbył się webinar organizowany przez PINK wspólnie z ALTO.

W sesji eksperckiej udział wzięli  przedstawiciele CBRE Global Investors, Bluehouse Capital, Atrium Poland Real Estate Management oraz CRIDO.

W trakcie webinaru poruszone zostały najważniejsze zmiany w podatkach mogące mieć wpływ na rynek nieruchomości:

  • zrewidowana definicja “spółki nieruchomościowej”
  • wprowadzenie instytucji płatnika w przypadku nierezydentów zbywających akcje / udziały w polskiej spółce nieruchomościowej
  • dodatkowe obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla wybranych uczestników rynku nieruchomości
  • wprowadzenie klauzuli nieruchomościowej i PPT do PL-NL umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • polska implementacja Dyrektywy ATAD II – przepisy antyhybrydowe
  • pozostałe zmiany (np. wybrane sp.k. i sp.j. podatnikami CIT; ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych; odroczenie poboru podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych