Branża nieruchomości komercyjnych wspiera Ukrainę

ostatnia aktualizacja – 22 czerwca 2022 roku

Członkowie Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych solidaryzują się z Ukrainą i wspierają akcje pomocowe

Firmy z branży nieruchomości podejmują różnorakie działania mające na celu udzielenie pomocy i wsparcia zarówno obywatelom Ukrainy pozostającym w ogarniętym wojną kraju, jak i osobom szukającym schronienia między innymi w Polsce. Poniżej przekazujemy informacje o działaniach i inicjatywach podjętych przez firmy członkowskie wraz ze wskazaniem danych kontaktowych.

Mamy nadzieję, że umożliwi to synergię aktywności pomiędzy członkami PINK czy też włączenie się włączenie się mniejszych podmiotów i osób w działania innych.

Katalog inicjatyw będziemy aktualizować na bieżąco.

ADGAR POLAND                                                                                             we współpracy z FUNDACJĄ ZACHÓD-WSCHÓD WSPARCIE

podjęte działania:
 • Chcąc pomóc naszym sąsiadom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z Fundacja Zachód-Wschód wsparcie.
 • W ramach pomocy bezpłatnie użyczyliśmy lokal w budynku Adgar Plaza B oraz wsparliśmy fundację w aranżacji przestrzeni i organizacji funkcjonowania miejsca dla młodzieży.
 • Od 1 kwietnia w Adgar Plaza B działa szkoła „Akademia Wsparcia” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku od 10-16 lat, gdzie pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli z Ukrainy i Polski odbywają się zajęcia z języka polskiego, matematyki, angielskiego, rysunku, zajęć sportowych oraz literatury.
 • Zapewniliśmy potrzebne do nauki komputery.
 • Zorganizowaliśmy zbiórkę niezbędnych rzeczy i żywności.

BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

podjęte działania:
 • wspieramy naszych pracowników, którzy przyjęli pod swoje dachy rodziny z Ukrainy. Organizujemy zbiórki na ich rzecz.
 • współpracujemy z Fundacją BNP Paribas w zakresie wsparcia dla rodzin z naszego Banku z Ukrainy, którzy od tygodnia przybywają do Polski. prosimy o podanie danych Fundacji BNP oraz listę Fundacji, które można wspomóc
 • przygotowaliśmy plakat na zarządzane przez nas budynki z informacją jakie fundacje można wesprzeć by pomóc Ukrainie (mamy zgody Fundacji).
 • na prośby naszych zagranicznych Klientów orz spółek z Grupy BNP Paribas przesłaliśmy listę Fundacji, które można wesprzeć by pomóc Ukrainie.
 • przygotowaliśmy słowniczek polsko – ukraińsko – rosyjski aby ułatwić naszym pracownikom komunikację z Rodzinami

CRIDO TAXAND R. NAMYSŁOWSKI i WSPÓLNICY                              spółka komandytowa

podjęte działania:
 • zobowiązaliśmy się przeznaczyć na pomoc Ukrainie 400k PLN
 • uruchomienie bezpłatnej infolinii dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia w kwestiach migracyjnych, prawnych, celnych oraz związanych ze wsparciem finansowym relokacji działalności
 • prowadzenie webinarów pt: „Sytuacja przedsiębiorców w obliczu wojny w Ukrainie – co mogą zrobić?”, dla wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w tym obszarze, zarówno w języku polskim jak i angielskim, a prezentacja z webinaru jest również udostępniana uczestnikom w języku ukraińskim.
 • zainicjowanie i złożenie do Ministerstwa Finansów postulaty zmian podatkowych związanych z dobroczynnością na rzecz Obywateli Ukrainy – część tych postulatów została już zaadresowana na poziomie projektu tzw. specustawy
 • przygotowanie przydatnych materiałów informacyjnych skupionych głównie na kwestiach prawnych i imigracyjnych, którymi dzielimy się szeroko
 • rozpoczęcie działań mających na celu wsparcie firm zagranicznych w kompleksowym przeprowadzeniu formalnego procesu celnego związanego z dostarczaniem produktów służących jako pomoc dla uchodźców
 • wsparcie organizacji pozarządowych, które chcą starać się o środki finansowe mające na celu wsparcie ich działań na rzecz uchodźców w wypełnianiu wniosków
 • przekazanie produktów spożywczych zakupionych ze środków zgromadzonych w ramach wewnętrznej zbiórki. Produkty trafiły do Banku Żywności SOS w Warszawie i aktywność tą zamierzamy kontynuować
 • nasi pracownicy od momentu rozpoczęcia działań na Ukrainie, z potrzeby serca, są zaangażowani w działalność różnych organizacji jak i samodzielnie udzielają wsparcia i pomocy, na wiele możliwych sposobów, w tym m.in.: transportując uchodźców na teren Polski, udzielając im schronienia we własnych domach, angażując się w różne zbiórki, działalność poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i oferując wsparcie w często bardzo nieoczywisty sposób, ale też wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę w obszarze prawa czy podatków aby wspierać osoby potrzebujące.

CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

podjęte działania
potrzebne wsparcie
 • prosimy o kontakt jeśli są dostępne pustostany
kontakt

ECHO INVESTMENT
spółka akcyjna

podjęte działania
 • w trakcie przygotowania trzech starszych budynków biurowych na potrzeby średnioterminowego przyjęcia uchodźców
 • udostępnienie dwóch biurowców kompleksu Empark (Warszawa) jako tymczasowy dom dla obywateli Ukrainy – już teraz dach nad głową znalazło tam 400 osób, docelowo może to być nawet 1,5 tys. uchodźców;
 • udostępnienie biurowców przy ulicy Kapelanka (Kraków) o powierzchni 4,5 tys. m.kw. jako tymczasowy dom dla obywateli Ukrainy;
 • współpraca z miastami w zakresie wyposażenia udostępnionych powierzchni w niezbędny sprzęt i produkty;
 • we współpracy z innymi firmami z rynku nieruchomości, organizacja finansowania utrzymania udostępnionych budynków przez około pół roku;
 • Warszawa (Towarowa 22) oraz Kraków (Kapelanka) – oddanie przestrzeni magazynowej do dyspozycji miasta 
potrzebne wsparcie
 • dofinansowanie utrzymania udostępnionych budynków
kontakt

EPP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

podjęte działania
 • w porozumieniu z władzami Zamościa zapewnienie transportu autobusowego dla uchodźców przebywających w Zamościu do innych miast w Polsce;
 • uruchomienie w Galerii Twierdza punktu informacyjnego z obsługą w języku ukraińskim
 • prowadzenie w Galerii Twierdza zbiórki wyrobów medycznych i leków dla ukraińskich szpitali;
 • doposażenie punktów recepcyjnych oraz noclegowni działających w Zamościu;
 • uruchomienie w pozostałych centrach handlowych i obiektach biurowych będących własnością EPP, zbiórek rzeczowych w porozumieniu z lokalnymi władzami
 • pomoc w organizacji pomocy psycholoicznej dla pracowników serwisów oraz najemców i opieki świetlicowej dla ich dzieci z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w języku ukraińskim;
potrzebne wsparcie
 • dofinansowanie do transportu osób do innych miast w Polsce
kontakt

GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE                                                N.V.

podjęte działania
kontakt

KNIGHT FRANK POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

podjęte działania
 •  

kontakt
 •  

LOGICOR MANAGEMENT (POLSKA)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

podjęte działania:
 • Logicor charytatywnie zasilił konto fundacji wspierającej działania pomocnicze na rzecz Ukrainy
 • zorganizowaliśmy również prywatnie zbiórkę pieniężną wśród pracowników i za te środki zakupiliśmy niezbędne produkty określone w zbiórkach pomocowych
 • pracownicy angażują się we wsparcie, biorąc udział w pomocy przy transporcie, noclegach, zbiórkach, itd.

PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

podjęte działania
 •  

kontakt
 •  

WOLF THEISS P. DASZKOWSKI
spółka komandytowa

podjęte działania
 • Kancelaria Wolf Theiss prowadzi szereg działań wspierających ofiary wojny w Ukrainie w całym regionie, w którym jest obecna.
 • W warszawskim biurze Wolf Theiss aktywnie wspieramy dwie rodziny naszych kolegów i koleżanek z ukraińskiego biura, którzy przedostali się do Polski. Zagwarantowaliśmy im dach nad głową, prowadzimy zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, wspieramy finansowo, ale także dajemy siebie poprzez wspólne spędzanie czasu.

  Chętnie włączymy się w inne akcje organizowane przez firmy stowarzyszone, w zakresie wcześniej ustalonym, jak i przyjmiemy darczyńców.