Wspólne stanowisko Stowarzyszenia PINK, PZFD, PRCH i KIG w sprawie projektu objaśnień podatkowych dotyczących przepisów o podatku u źródła (WHT).

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów konsultacjami podatkowymi projektu objaśnień podatkowych dotyczących przepisów o podatku u źródła (WHT), z inicjatywy Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, Polskiej Rady Centrów Handlowych, Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Krajowej Izby Gospodarczej – Komitetu ds. Nieruchomości przesłały wspólną opinię do projektu.

Pismo do przeczytania TUTAJ