Wywiad z wiceministrem Piotrem Uścińskim – kwestia REITów

W wywiadzie udzielonym stacji Biznes24 wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński odpowiadał na pytania dotyczące projektu ustawy umożliwiającej budowę bez zezwolenia domów jednorodzinnych do 70m2 oraz na pytania o zagadnienia związane z REITami.

Wiceminister odpierał zarzuty, iż uproszczenie procedury może nieść ze sobą pewne niebezpieczeństwo, argumentując, że uproszczona procedura obejmuje tylko te budowy, które nie oddziałują na działki sąsiednie, a zatem nie ma innych stron postępowania – jedyną stroną postępowania jest inwestor. 

W kontekście REITów, wiceminister Uściński podkreślił, że międzyresortowy zespół ds. regulacji REITów niedawno rozpoczął prace – aktualnie do ministerstwa spływają opinie i stanowiska zainteresowanych podmiotów i ekspertów – zostaną one poddane analizie. W ocenie wiceministra, z  jednej strony konieczne jest umożliwienie inwestowania w nieruchomości polskim inwestorom, a z drugiej zaś strony nie można spowodować dalszego wzrostu cen nieruchomości, niemniej, jak zapewnił, prace będą kontynuowane.

Pytany o swój osobisty stosunek do kwestii REITów, wiceminister nie zajął jednoznacznego stanowiska – wskazał, że z jednej strony Polacy, którzy mają pieniądze i chcieliby je zainwestować mogliby to robić poprzez REITy co byłoby dla nich korzystne i mniej uciążliwie w aspekcie organizacyjnym. Z drugiej zaś strony zwrócił uwagę na obawę, że w aktualnej sytuacji rynkowej, generowanie kolejnego popytu być może nie jest korzystne.

Wywiad dostępny jest tutaj.