W PINK działają trzy zespoły robocze, zajmujące się następującymi zakresami tematycznymi:

1. BUDOWNICTWO I PROCES INWESTYCYJNY

czytaj więcej...

W kwestii dołączenia do zespołu należy kontaktować się z Agnieszką Hryniewiecką- Jachowicz

2. FINANSE I PODATKI

czytaj więcej...

W kwestii dołączenia do zespołu należy kontaktować się z Pawłem Tońskim

3. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

czytaj więcej...

W kwestii dołączenia do zespołu należy kontaktować się z Agnieszką Hryniewiecką- Jachowicz

Zespoły maja charakter otwarty dla członków, uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne. Zespoły zajmują się opiniowaniem aktów prawnych lub raportów przygotowywanych przez/na zlecenie PINK oraz wymieniają poglądy na temat potrzeb organizacji i jej członków w określonym zakresie tematycznym. Spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb, większość aktywności prowadzona jest online. Wraz ze wzrostem organizacji planujemy tworzyć inne zespoły.