Zmiana dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków – Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie

Informacyjnie –  przez chwilą Parlament Europejski zatwierdził porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków osiągnięte po negocjacjach z Radą UE. Porozumienie musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez Radę UE.

Szersze informacje dostępne są tutaj.