Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Spotkanie Stowarzyszenia PINK i PRCH z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie stosowania przepisów ustawy o cenie maksymalnej energii elektrycznej

Notatka ze spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie stosowania przepisów ustawy o cenie maksymalnej energii elektrycznej. W dniu 31 stycznia 2023 roku, na prośbę Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości („PINK”) wraz z Polską Radą Centrów Handlowych („PRCH”) do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w związku z wystosowanym w dniu 13 stycznia 2023 r. przez…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekty zmian dwóch ważnych ustaw dla rynku nieruchomości komercyjnych.

Informacyjnie: projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 24 stycznia 2023 roku. Teraz projektem zajmie się Komisja Prawnicza, której posiedzenia odbędą się od 3 do 10 lutego 2023 roku. Następnie projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, stanie się to…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | Raporty

Wspólne stanowisko Stowarzyszenia PINK i PRCH w sprawie przepisów ustaw o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i gazu oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Polska Rada Centrów Handlowych („PRCH”) oraz Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych („PINK”) we wspólnym stanowisku przekazanym Minister Klimatu i Środowiska wskazały na niezwykle istotne praktyczne problemy dotyczące właścicieli i zarządców obiektów komercyjnych (centrów handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, obiektów biurowych) oraz najemców powierzchni w obiektach komercyjnych, a powstających w związku ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 27…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Stowarzyszenie PINK skierowało swoje uwagi w zakresie użytkowania wieczystego gruntów do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Pod koniec ubiegłego roku minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przedstawił planowane zmiany w zakresie użytkowania wieczystego gruntów. W związku z opublikowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD257) wdrażającego zapowiedziane zmiany, Stowarzyszenie PINK skierowało swoje uwagi do projektu ustawy….

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Nowelizacja ustawy o maksymalnych cenach energii – najemcy lokali użytkowych objęci ceną maksymalną

Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Na mocy nowelizacji wspomnianej ustawy dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Poniżej krótki opis rozwiązań przewidzianych w projekcie: zmiana zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego: cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w drodze umowy cywilnoprawnej, będzie ustalana jako co najmniej dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty…