Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Pismo w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

PINK dołączył do grupy organizacji w skład której weszli również PRCH, POHID i PZFD apelując do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wyżej wymienionego rozporządzenia. Zdaniem autorów pisma wysłanego w dniu 25 maja 2022 roku plany ograniczeń przygotowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych opracowane na podstawie Rozporządzenia stwarzają, w sytuacji ich wprowadzenia, zagrożenie dla funkcjonowania obiektów…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

PINK's current efforts to solve problems related to obtaining so-called owner consents

Stowarzyszenie PINK kontynuuje działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z udzielaniem tzw. zgód właścicielskich. W marcu br. PINK skierowało pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazując na potrzebę uregulowania kwestii uzyskiwania tzw. zgód właścicielskich w kontekście problemów, z którymi borykają się użytkownicy wieczyści. W pismach skierowanych do resortu sprawiedliwości oraz resortu…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Praktyczne problemy związane z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich – działania PINK

W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie PINK podejmuje działania w kwestii rozwiązania problemów związanych z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich na podział lub łączenie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w znaczeniu wieczystoksięgowym oraz geodezyjnym, która to kwestia, stanowi jeden z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się użytkownicy wieczyści w sektorze nieruchomości komercyjnych. W ocenie PINK, niezbędne jest uregulowanie…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

W dniu 17 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Projekt przewiduje przedłużenie do dnia 30 września 2022 roku terminu przekazywania informacji dotyczących spółki nieruchomościowej, której rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 roku…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

W dniu 10 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Projekt przewiduje między innymi następujące rozwiązania: w ramach uproszczenia obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych: wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych; wyłączenie ze sprawozdań świadczeń pomiędzy spółkami…