Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

W dniu 17 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Projekt przewiduje przedłużenie do dnia 30 września 2022 roku terminu przekazywania informacji dotyczących spółki nieruchomościowej, której rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 roku…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

W dniu 10 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Projekt przewiduje między innymi następujące rozwiązania: w ramach uproszczenia obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych: wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych; wyłączenie ze sprawozdań świadczeń pomiędzy spółkami…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK | Raporty

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

W dniu 29 września 2021 na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zawierający rozwiązania w własności w odniesieniu do gruntów innych niż mieszkaniowe zbywanych w procedurze cywilnej, w tym na rzecz przedsiębiorców w sposób zgodny z zasadami udzielania pomocy publicznej. Poniżej krótki opis…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

The Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration on reconciliation of the land or plot development project, architectural and construction project, technical project and the project of fire-fighting equipment for compliance with fire protection requirements

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 września 2021 roku. Treść opublikowanego rozporządzenia dostępna jest…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

ALERT: zapowiedź zmian dotyczących rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu

Do Sejmu wpłynął pakiet rozwiązań podatkowych stanowiących część Polskiego Ładu, który Rada Ministrów przyjęła na wczorajszym posiedzeniu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. następujące rozwiązania: W zakresie ustawy PIT podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

ALERT: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Poniżej najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie: wprowadzenie obowiązku sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie…

Aktualności | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

ALERT: amendment of the Act on Maintaining Cleanliness and Order in Communes, the Act - Environmental Protection Law and the Waste Management Act.

W dniu 21 sierpnia 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Ustawa przewiduje rozwiązania, których celem  jest  ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami. Poniżej najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą: ustalenie maksymalnej wysokości…