Aktualności | Covid-19

Remote work in public administration offices and recommandations for business

W związku rozwojem sytuacji epidemicznej, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

PINK's letter to the Minister of Justice on problems related to the right of perpetual usufruct.

W związku z niesatysfakcjonującymi zmianami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi nabywania prawa użytkowania wieczystego, w dalszym ciągu apelujemy o uregulowanie kwestii zgód właścicielskich przy podziale lub scalaniu nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego. pobierz dokument

Aktualności | Archiwalne | Wydarzenia

WEBINAR: RAPORT PINK 2021 Zrównoważony rozwój i raportowanie niefinansowe w nieruchomościach komercyjnych

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyło się wydarzenie prezentujące i omawiające raport „Zrównoważony rozwój i raportowanie niefinansowe w nieruchomościach komercyjnych” przedstawiający trendy, oczekiwania i dobre praktyki największych przedsiębiorstw na rynku. Raport został opracowany przez SpotData, partnerami raportu są firmy członkowskie PINK. Ignacy Morawski (SpotData) – moderator W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Kinga Barchoń, Partner…

Aktualności

The Inter-Ministerial Team to develop regulations for REIT

W Monitorze Polskim zostało opublikowane Zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości. Na mocy znowelizowanych przepisów – Międzyresortowy Zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących zostaje przesunięty w obszar kompetencji Ministerstwa Finansów: Zespół przedstawia Radzie…

Aktualności | Covid-19

Aktualne obostrzenia w związku z COVID-19

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej – pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa – na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzone zostały następujące ograniczenia: obiekty gastronomiczne, hotele, obiekty kultury, kościoły, obiekty sportowe – zmiana dopuszczalnego…