Aktualności

RE: TIMES – NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W CIEKAWYCH CZASACH

Jakie trendy będą mieć największy wpływ na branżę nieruchomości w Polsce? Jakie nastroje rynkowe panująobecnie wśród inwestorów i deweloperów? O czym należy pamiętać, tworząc strategię biznesową w tzw. nowejnormalności? Na tak postawione pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszej publikacji, która jestzbiorem artykułów eksperckich i stanowi uzupełnienie tematów omawianych podczas konferencji Polskiej IzbyNieruchomości Komercyjnych (PINK) –…

2020 | 2021 | Aktualności | Archiwalne | Wydarzenia

KONFERENCJA: NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W CIEKAWYCH CZASACH – EKONOMIA, BIZNES, LEGISLACJA 21 CZERWCA 2022

W dniu 21 czerwca 2022 roku odbyła się konferencja „Nieruchomości komercyjne w ciekawych czasach – ekonomia, biznes, legislacja”. W programie konferencji: PANEL #1  „MAKROEKONOMIA – TRENDY 2022″ Debata ekonomistów: dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek – wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członkini Rady Naukowej Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Andrzeja Kubisiak…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt przewidujący wprowadzenie pakietu zmian podatkowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT.

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został kolejny projekt przewidujący wprowadzenie pakietu zmian podatkowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stanowi realizację przekazywanych przez resort finansów zapowiedzi zmian chociażby w obszarze minimalnego podatku CIT….

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne. Poniżej krótki opis założeń projektu: wprowadzenie ułatwień w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku (biurowego lub handlowego) na mieszkalny związanej z koniecznością jego przebudowy: proponuje się złagodzenie przepisów na potrzeby przekształceń obiektów będących przedmiotem…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Projekt w znacznej mierze powiela treść aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń…

Aktualności | Bez kategorii | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji

W maju opublikowano dwa projekty rozporządzeń wyznaczające właściwość urzędów skarbowych dla składania informacji o posiadaniu praw w spółkach nieruchomościowych: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Pismo w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

PINK dołączył do grupy organizacji w skład której weszli również PRCH, POHID i PZFD apelując do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wyżej wymienionego rozporządzenia. Zdaniem autorów pisma wysłanego w dniu 25 maja 2022 roku plany ograniczeń przygotowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych opracowane na podstawie Rozporządzenia stwarzają, w sytuacji ich wprowadzenia, zagrożenie dla funkcjonowania obiektów…