Pretekstem do utworzenia Stowarzyszenia PINK było kwestionowania zwrotów VAT od roku 2016 (kilkanaście zakwestionowanych transakcji dot. ponad milion VAT) . W wyniku działań miedzy innymi Stowarzyszenia PINK (korespondencja, spotkania, raport) Ministerstwo Finansów wystosowało pismo, po którym zaniechano kwestionowania transakcji . Od 2018 roku zajęliśmy się szeroko innymi tematami legislacyjnymi.

 

O NAS

Branża nieruchomości komercyjnych stanowi istotną gałąź gospodarki, dysponując aktywami o wartości 250 mld złotych. Dotychczas branża nie posiadała swojej reprezentacji, która w jednej organizacji zrzeszałaby wszystkie sektory rynku.

W odpowiedzi na tę sytuację powstało Stowarzyszenie PINK, które umożliwia zrzeszonym podmiotom wywieranie realnego wpływu na otaczające środowisko.

Nasi członkowie to deweloperzy, inwestorzy, asset managerowie, prawnicy i inni doradcy.

DEWELOPERZY

INWESTORZY

ASSET MANAGEROWIE

PRAWNICY

DORADCY

misja

Misją stowarzyszenia jest reprezentowanie deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków. Współpracując z innymi organizacjami chcemy promować dobre standardy działania rynku nieruchomości komercyjnych poprzez stworzenie swoim cżłonkom platformy wymiany, wiedzy i kontaktów i możliwości biznesowych.

cele

współpraca z władzami samorządowymi, krajowymi i międzynarodowymi w sprawach związanych z branżą nieruchomości komercyjnych

tworzenie platformy wymiany doświadczeń dla podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych

wpływ na proces ustawodawczy poprzez opiniowanie założeń i projektów legislacyjnych w zakresie wspierania praw i interesów podmiotów związanych z branżą nieruchomości komercyjnych

tworzenie przyjaznego klimatu społecznego dla branży

działania

jak powstało stowarzyszenie ?

kilkanaście zakwestionowanych
transakcji (ponad miliard VAT)

20 ostatnich lat

tysiące rulingów VAT,
tysiące transakcji

VII 2016

pierwsza zakwestionowana transakcja

XII 2016 – I 2017

reakcja biznesu:
list inwestorów + raport

Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

V

konsultacje specjalistów w Ministerstwie Finansów

IX

ogłoszenie  konsultacji społecznych w sprawie VAT

X

raport PINK dla MF w sprawie VAT

XII 2018

wyjaśnienia Ministerstwa Finansów?

główne tematy, którymi się zajęliśmy

 • VAT od transakcji assetowych – 2016-2018 (spotkania, raport i korespondencja);
 • FINN (odpowiednik REIT) – 2018 (raport i uwagi);
 • od 2020 roku współpraca ze Stowarzyszeniem REIT; w kwietniu 2021 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem REIT opracowanie i przekazanie do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wytycznych do ustawy; udział jako ekspert zewnętrzny w spotkaniu międzyresortowego zespołu ds. ustawy w lipcu 2021;
 • podatek u źródła (WHT) – korespondencja 2019 i 2020;
 • tzw. rozporządzenie budynkowe i kwestie projektu budowlanego – opiniowanie luty i lipiec 2020, grudzień 2021;
 • tzw. megaustawa – 2019 i 2020 (uwagi, komisje sejmowe i szkolenia, korespondencja z UKE); kwiecień 2021 – przygotowanie raportu pt. „Dostęp telekomunikacyjny do budynków komercyjnych” opracowanego we współpracy z Dentons Europe, Arcadis Polska Sp. z o.o., Ghelamco Poland Sp. z o.o., Globalworth Poland, HB Reavis Poland Sp. z .o., Knight Frank Sp. z o.o. oraz Skanska Property Poland Sp. z o.o.; od sierpnia 2021 trwające nadal działania wspólnie z kancelarią Łukaszewicz  mające na celu uniknięcie zapisów niekorzystnych dla właścicieli budynków-(korespondencja i spotkania z KPRM i UKE);
 • tzw. tarcze antykryzysowe – marzec – lipiec 2020 (zgłaszanie uwag, proaktywna publikacja postulatów jak kwestie braku symetrii w traktowaniu właścicieli nieruchomości i najemców, wsparcie dla sektora, zniesienie bezczynności urzędów;
 • EKŁE ( Europejski Kodeks Łączności) w kontekście zmian do Megaustawy, sierpień 2020;
 • opłata retencyjna – wrzesień 2020;
 • podatek dochodowy – wrzesień-październik 2020 (pisma, raport i ekspertyza wysłane do Ministerstwa Finansów, zgłaszanie uwag, webinar i wypowiedzi w prasie), sierpień 2021 –  pismo w sprawie uwag do projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, lipiec 2022 zgłoszenie uwag w ramach konsultacji publicznych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;
 • użytkowanie wieczyste – czerwiec-lipiec 2021, wysłane pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju, uczestnictwo członków PINK w debacie organizowanej przez Rzeczpospolita; dalsze pisma do MR listopad 2021 oraz do Ministerstwa Finansów, grudzień 2021 i marzec 2022 w sprawie zgód właścicielskich;
 • powroty do biura – listopad-grudzień 2020 – podjęcie inicjatywy członków PINK dotyczącej kampanii społecznej, kampania przeprowadzona a wokół EFNI, wypowiedzi w prasie  jesień 2021 roku; debaty transmitowane na żywo do odsłuchania na stronie wbiurze2022.pl, kwiecień i maj 2022, projekt w toku;
 • konsultacje dotyczące przeglądu dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – czerwiec 2021 – przekazanie uwag do dokumentu opracowanych we współpracy z firmami członkowskimi;
 • zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym– styczeń 2021 udział w debacie, styczeń 2021 zgłoszone uwagi w ramach prekonsultacji, obszerne uwagi w ramach konsultacji zgłoszone maj 2022. Uczestnictwo przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, dyrektora Michała Gila w prezentacji i panelu dyskusyjny na konferencji PINK w czerwcu 2022;
 • ESG i budownictwo zrównoważone: raport PINK 2021, utworzenie grupy roboczej ESG 2022;
 • optymalizacja zużycia energii: sierpień/wrzesień 2022 prace nad poradnikiem optymalizacji zużycia energii w obiektach komercyjnych oraz zgłoszenie uwag w ramach konsultacji branżowych z MRiT

zarząd

PT_strona_o nas

PAWEŁ TOŃSKI

Prezes Zarządu PINK

Paweł Toński jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia PINK, a także Partnerem Zarządzającym odpowiedzialnym za zespół nieruchomości w CRIDO.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze CIT oraz transakcji i restrukturyzacji. Doradzał m.in. przy opracowywaniu międzynarodowych oraz krajowych struktur inwestycji i struktur własnościowych. Aktywnie uczestniczył w planowaniu i negocjacjach dotyczących kilkudziesięciu transakcji nabycia, sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości co najmniej kilkuset milionów EUR każda. 
Za swoje osiągnięcia otrzymał liczne wyróżnienia w rankingach doradców podatkowych Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej – w kategoriach: CIT, doradztwo transakcyjne i M&A. Kierowany przez niego zespół nieruchomości w CRIDO zdobył prestiżową nagrodę Eurobuild Awards w 2017, 2018 oraz 2019 roku w kategorii najlepszego doradcy podatkowego w Polsce dla branży nieruchomości.

KINGA BARCHOŃ

Członek Zarządu PINK

Kinga Barchoń jest Partnerem w Zespole Doradztwa Nieruchomościowego PwC Poland. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze transakcji, w tym doradztwie strategicznym, due diligence finansowym, przeglądzie dochodu operacyjnego netto, rachunkowości przejęć, przeglądzie prognoz, przeglądzie umów nabycia akcji oraz usługach post deal.

Kinga Barchoń jest wykwalifikowaną księgową (ACCA), członkiem polskiego oddziału Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS), członkiem Urban Land Institute (ULI), Certified Fraud Examiner (CFE) oraz Certified Internal Auditor (CIA). Jej główne obszary specjalizacji to: transakcje na rynku nieruchomości, Due diligence finansowe, najwyższe i najlepsze badania użytkowania, optymalizacja i restrukturyzacja użytkowania nieruchomości, doradztwo strategiczne.

Doświadczenie zdobywała w takich projektach jak:

 • usługi transakcyjne obejmujące ponad 200 projektów ze szczególnym uwzględnieniem projektów due diligence dotyczących celów z sektora nieruchomości i budownictwa.
 • przegląd funkcji finansowych w firmie zajmującej się handlem nieruchomościami, w tym rekomendacje dotyczące systemów i outsourcing niektórych funkcji
 • program optymalizacji dla właścicieli nieruchomości (telekomunikacja, dworce kolejowe) funkcji i portfeli nieruchomości. Wiodąca restrukturyzacja portfela nieruchomości jednego z największych banków (200 nieruchomości)
 • doświadczenie w zarządzaniu efektywnością nieruchomości
 • wsparcie biegłych w sektorze nieruchomości, restrukturyzacji portfela / nieruchomości oraz usług wsparcia budowlanego / rozwojowego
WG_strona_o_nas

WERONIKA GUERQUIN-KORYZMA

Członek Zarządu PINK

Weronika Guerquin-Koryzma jest partnerem w warszawskim biurze Baker McKenzie. Kieruje Praktyką Nieruchomości w Warszawie. Weronika doradza krajowym i zagranicznym inwestorom, deweloperom, funduszom inwestycyjnym i instytucjom finansowym w związku z transakcjami na rynku nieruchomości biurowych, logistycznych, handlowych, hotelowych i mieszkaniowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie nabyć (w tym portfelowych), oraz przy transakcjach dotyczących fuzji i przejęć na rynku nieruchomości, w zakresie strukturyzowania transakcji typu joint venture, przy transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego, a także zajmuje się doradztwem dotyczącym procesu deweloperskiego i komercjalizacji projektów.

AGNIESZKA HRYNIEWIECKA-JACHOWICZ

Członek Zarządu PINK

Specjalista i menedżer z 25-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie transakcji inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami oraz wycen nieruchomości.
Od 2017 roku prowadzi własną działalność zajmującą się wycenami nieruchomości i doradztwem. W latach 2004 do 2016 zarządzała portfelem nieruchomości funduszy o wartości ok. 1,5 mld PLN w BZ WBK TFI SA., pełniąc rolę członka zarządu wielu spółek celowych. Poprzednio Dyrektor działu wycen i doradztwa w DTZ Polska, wcześniej pracowała w agencji nieruchomości Henry Butcher Sp. z o. o. oraz w budownictwie.

Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawniony rzeczoznawca majątkowy od 1996 i pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2004 roku, Członek polskich organizacji zawodowych.

Od 2018 Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Ukończyła studia podyplomowe Hallam Sheffield University z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami oraz została Członkiem Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) w 2002 roku. Członek Zarządu RICS Polska 2011-2017 oraz od września 2016 akredytowany mediator RICS. Członek Urban Land Institute (ULI)

Arkadiusz-Rudzki_2019-1_min-ka2fjobr

ARKADIUSZ RUDZKI

Członek Zarządu PINK

Arkadiusz Rudzki jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia PINK oraz Wiceprezesem ds. wynajmu i sprzedaży, członek zarządu spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiedzialny za wynajem i sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelem nieruchomości i współpracą z kluczowymi klientami korporacyjnymi w regionie CEE. Pracę w spółce biurowej Skanska rozpoczął w 2012 roku w Polsce jako dyrektor ds. wynajmu i zarządzania wartością nieruchomości, pełniąc jednocześnie funkcję Key Client Directora w zarządzie spółki na poziomie CEE. Następnie od stycznia 2016 r. kierował biznesem deweloperskim Skanska w Polsce jako dyrektor zarządzający, pozostając w zarządzie regionu CEE. W tym okresie spółka biurowa w Polsce sprzedała 15 budynków za kwotę ok. 841 mln euro, wynajęła około 387 000 mkw. i oddała do użytkowania 18 inwestycji o łącznej powierzchni ok. 402 000 mkw. 

Arkadiusz Rudzki posiada 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, które zdobywał pracując dla wiodących instytucji finansowych, firm doradczych oraz funduszy private equity związanych z tym sektorem. 

KATARZYNA STEINER

Członek Zarządu PINK

Katarzyna_Steiner_pink-jwc7xrda

Katarzyna Steiner jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia PINK oraz Dyrektor Finansową z 20-letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą, w tym 15 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych. Od pięciu lat zarządza finansami firmy SEGRO w Europie Środkowej. SEGRO, spółka o statusie Real Estate Investment Trust (”REIT”), jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego 7 mln m2 o wartości 11 mld funtów, a swoje usługi świadczy klientom z różnych sektorów przemysłu.

Przed podjęciem pracy w SEGRO przez dziewięć lat związana z firmą IVG, początkowo w centrali firmy w Bonn, później w oddziale w Warszawie, wcześniej zaś z PricewaterhouseCoopers AG w Düsseldorfie.

Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) oraz innych międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz finansów. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.