O NAS

Branża nieruchomości komercyjnych stanowi istotną gałąź gospodarki, dysponując aktywami o wartości 250 mld złotych. Dotychczas branża nie posiadała swojej reprezentacji, która w jednej organizacji zrzeszałaby wszystkie sektory rynku.

W odpowiedzi na tę sytuację powstało Stowarzyszenie PINK, które umożliwia zrzeszonym podmiotom wywieranie realnego wpływu na otaczające środowisko.

Nasi członkowie to deweloperzy, inwestorzy, asset managerowie, prawnicy i inni doradcy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo  TUTAJ

DEWELOPERZY

INWESTORZY

ASSET MANAGEROWIE

PRAWNICY

DORADCY

misja

Misją stowarzyszenia jest reprezentowanie deweloperów, inwestorów, usługodawców sektora nieruchomości komercyjnych w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym. Stowarzyszenie chce mieć wpływ na działania legislacyjne, które dotyczą jego członków. Współpracując z innymi organizacjami chcemy promować dobre standardy działania rynku nieruchomości komercyjnych poprzez stworzenie swoim cżłonkom platformy wymiany, wiedzy i kontaktów i możliwości biznesowych.

cele

współpraca z władzami samorządowymi, krajowymi i międzynarodowymi w sprawach związanych z branżą nieruchomości komercyjnych

tworzenie platformy wymiany doświadczeń dla podmiotów z branży nieruchomości komercyjnych

wpływ na proces ustawodawczy poprzez opiniowanie założeń i projektów legislacyjnych w zakresie wspierania praw i interesów podmiotów związanych z branżą nieruchomości komercyjnych

tworzenie przyjaznego klimatu społecznego dla branży

działania

jak powstało stowarzyszenie ?

kilkanaście zakwestionowanych
transakcji (ponad miliard VAT)

20 ostatnich lat

tysiące rulingów VAT,
tysiące transakcji

VII 2016

pierwsza zakwestionowana transakcja

XII 2016 – I 2017

reakcja biznesu:
list inwestorów + raport

Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

V

konsultacje specjalistów w Ministerstwie Finansów

IX

ogłoszenie  konsultacji społecznych w sprawie VAT

X

raport PINK dla MF w sprawie VAT

XII 2018

wyjaśnienia Ministerstwa Finansów?

główne tematy, którymi się zajęliśmy

 • VAT od transakcji assetowych – 2016-2018 (spotkania, raport i korespondencja);
 • FINN (odpowiednik REIT) – 2018 (raport i uwagi); od 2020 roku współpraca ze Stowarzyszeniem REIT; w 2021 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem REIT opracowanie i przekazanie do Ministerstwa Rozwoju Pracy I Technologii, wytycznych do ustawy;
 • podatek u źródła (WHT) – 2019 i 2020;
 • tzw. rozporządzenie budynkowe i kwestie projektu budowlanego – luty i lipiec 2020;
 • megaustawa – 2019 i 2020 ( uwagi, komisje sejmowe i szkolenia, korespondencja z UKE); kwiecień 2021 – przygotowanie raportu pt. „Dostęp telekomunikacyjny do budynków komercyjnych” opracowanego we współpracy z Dentons Europe, Arcadis Polska Sp. z o.o., Ghelamco Poland Sp. z o.o., Globalworth Poland, HB Reavis Poland Sp. z .o., Knight Frank Sp. z o.o. oraz Skanska Property Poland Sp. z o.o.; od sierpnia 2021 dalsze działania w toku;
 • Tarcze antykryzysowe – marzec – lipiec 2020 (zgłaszanie uwag, proaktywna publikacja postulatów jak kwestie braku symetrii w traktowaniu właścicieli nieruchomości i najemców, wsparcie dla sektora, zniesienie bezczynności urzędów , kwestie megaustawy, podatki);
 • EKŁE ( Europejski Kodeks Łączności) w kontekście zmian do megaustawy sierpień 2020;
 • opłata retencyjna – wrzesień 2020;
 • podatek dochodowy – wrzesień-październik 2020 ( pisma, raport i ekspertyza wysłane do Ministretswa Finansów, zgłaszanie uwag, webinar i wypowiedzi w prasie)
 • użytkowanie wieczyste – czerwiec-lipiec 2021, wysłane pisma do Ministerstwa Sprawiediwości i Ministerstwa Rozwoju, uczestnictwo członków PINK w debacie oragnizowanej przez Rzeczpospolita – projekt w toku;
 • Powroty do biura – listopad-grudzień 2020 – podjęcie inicjatywy członków PINK dotyczącej kampanii społecznej – projekt w toku, kampania zaplanowana na jesień 2021 roku;
 • konsultacje dotyczące przeglądu dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – czerwiec 2021 – przekazanie uwag do dokumentu opracowanych we współpracy z firmami członkowskimi
  Wybrane Sukcesy PINK:

zarząd

PAWEŁ TOŃSKI

Prezes Zarządu PINK

Paweł Toński jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia PINK, a także Partnerem Zarządzającym odpowiedzialnym za zespół nieruchomości w CRIDO.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze CIT oraz transakcji i restrukturyzacji. Doradzał m.in. przy opracowywaniu międzynarodowych oraz krajowych struktur inwestycji i struktur własnościowych. Aktywnie uczestniczył w planowaniu i negocjacjach dotyczących kilkudziesięciu transakcji nabycia, sprzedaży lub reorganizacji aktywów o wartości co najmniej kilkuset milionów EUR każda. 
Za swoje osiągnięcia otrzymał liczne wyróżnienia w rankingach doradców podatkowych Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej – w kategoriach: CIT, doradztwo transakcyjne i M&A. Kierowany przez niego zespół nieruchomości w CRIDO zdobył prestiżową nagrodę Eurobuild Awards w 2017, 2018 oraz 2019 roku w kategorii najlepszego doradcy podatkowego w Polsce dla branży nieruchomości.

AGNIESZKA HRYNIEWIECKA-JACHOWICZ

Członek Zarządu PINK

Specjalista i menedżer z 25-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie transakcji inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami oraz wycen nieruchomości.
Od 2017 roku prowadzi własną działalność zajmującą się wycenami nieruchomości i doradztwem. W latach 2004 do 2016 zarządzała portfelem nieruchomości funduszy o wartości ok. 1,5 mld PLN w BZ WBK TFI SA., pełniąc rolę członka zarządu wielu spółek celowych. Poprzednio Dyrektor działu wycen i doradztwa w DTZ Polska, wcześniej pracowała w agencji nieruchomości Henry Butcher Sp. z o. o. oraz w budownictwie.

Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, uprawniony rzeczoznawca majątkowy od 1996 i pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2004 roku, Członek polskich organizacji zawodowych.
Od 2018 Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Ukończyła studia podyplomowe Hallam Sheffield University z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami oraz została Członkiem RICS w 2002 roku.

Członek Zarządu RICS Polska 2011-2017 oraz od września 2016 akredytowany mediator RICS.

W życiu i pracy ceni uczciwość i przejrzystość. Interesuje się tańcem towarzyskim, nartami i historią sztuki.

ARKADIUSZ RUDZKI

Członek Zarządu PINK

Arkadiusz Rudzki jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia PINK oraz Wiceprezesem ds. wynajmu i sprzedaży, członek zarządu spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiedzialny za wynajem i sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelem nieruchomości i współpracą z kluczowymi klientami korporacyjnymi w regionie CEE. Pracę w spółce biurowej Skanska rozpoczął w 2012 roku w Polsce jako dyrektor ds. wynajmu i zarządzania wartością nieruchomości, pełniąc jednocześnie funkcję Key Client Directora w zarządzie spółki na poziomie CEE. Następnie od stycznia 2016 r. kierował biznesem deweloperskim Skanska w Polsce jako dyrektor zarządzający, pozostając w zarządzie regionu CEE. W tym okresie spółka biurowa w Polsce sprzedała 15 budynków za kwotę ok. 841 mln euro, wynajęła około 387 000 mkw. i oddała do użytkowania 18 inwestycji o łącznej powierzchni ok. 402 000 mkw. 

Arkadiusz Rudzki posiada 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, które zdobywał pracując dla wiodących instytucji finansowych, firm doradczych oraz funduszy private equity związanych z tym sektorem. 

KATARZYNA STEINER

Członek Zarządu PINK

Katarzyna Steiner jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia PINK oraz Dyrektor Finansową z 20-letnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą, w tym 15 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych. Od pięciu lat zarządza finansami firmy SEGRO w Europie Środkowej. SEGRO, spółka o statusie Real Estate Investment Trust (”REIT”), jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego 7 mln m2 o wartości 11 mld funtów, a swoje usługi świadczy klientom z różnych sektorów przemysłu.

Przed podjęciem pracy w SEGRO przez dziewięć lat związana z firmą IVG, początkowo w centrali firmy w Bonn, później w oddziale w Warszawie, wcześniej zaś z PricewaterhouseCoopers AG w Düsseldorfie.

Jest członkiem RICS oraz innych międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz finansów. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.