Premiera wspólnej publikacji PINK i PRCH “ESG dla Nieruchomości Komercyjnych. Wybrane zagadnienia i praktyki” [11 grudnia 2023]

11 grudnia 2023 roku odbyła się oficjalna  premiera wyjątkowej publikacji – „ESG dla nieruchomości komercyjnych. Wybrane zagadnienia i praktyki”, która zbiera efekty pracy grup roboczych złożonych z ekspertów działających przy Polskiej Radzie Centrów Handlowych i Polskiej Izbie Nieruchomości Komercyjnych.

W publikacji poruszane są m.in. kwestie: legislacji, finansowania nieruchomości komercyjnych i inwestycji w transformację energetyczną, wycen nieruchomości, zielonych umów najmu, wyzwań dla nowych i starych budynków, oczekiwań i strategii ESG, społeczeństwa oraz dekarbonizacji i emisyjności. W artykułach firm członkowskich pokazane są kwestie ESG w poszczególnych sektorach rynku: biurowym, handlowym i magazynowym.

👉🏻 Od dziś publikacja w języku polskim dostępna jest dla wszystkich. Dodatkowo, w drugiej połowie miesiąca, publikacja dostępna będzie również w języku angielskim.

Serdecznie dziękujemy firmom członkowskim PINK i PRCH, a także partnerom wspierającym publikację: EPP, GLP, NHOOD i SKANSKA oraz ESPT za wsparcie projektu i objęcie go swoim patronatem. Dziękujemy także głównym partnerom merytorycznym projektu – PwC i KAPE oraz ekspertom z PLGBC, SGH, SK&S oraz firmie badawczej Inquiry. Szczególne podziękowania składamy na ręce wszystkich członków grup roboczych PINK oraz PRCH.

Serdecznie zachęcamy do lektury! ⤵️