Przegląd zmian w prawie istotnych dla branży Nieruchomości – listopad 2021