STOWARZYSZENIE PINK wystosowało do Ministerstwa Rozwoju i Technologii pismo adresujące podnoszone przez naszych Członków problemy interpretacyjne przepisów związanych ze sporządzeniem, przekazaniem i umieszczeniem w widocznym miejscu świadectwa charakterystyki energetycznej, kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Z dniem 28 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, nowelizującej ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej, między innymi w zakresie dotyczącym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz systemów automatyki i sterowania.

W związku z licznymi wątpliwościami podnoszonymi przez naszych Członków dotyczącymi przepisów znowelizowanej ustawy, w dniu 12 maja 2023 r. wystosowaliśmy do Ministerstwa Rozwoju i Technologii pismo adresujące podnoszone przez naszych Członków problemy interpretacyjne z prośbą o zajęcie przez Ministerstwo stanowiska, między innymi w zakresie obowiązków związanych ze sporządzeniem i przekazaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, umieszczeniem świadectwa w widocznym miejscu, kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Oczekujemy na odpowiedź Ministerstwa – otrzymane stanowisko opublikujemy niezwłocznie.

Pismo do pobrania TUTAJ