Aktualności | Planowane | Wydarzenia

WEBINAR: JAK CZYNNIKI ESG WPŁYWAJĄ NA BRANŻĘ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH?

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze „Jak czynniki ESG wpływają na branżę nieruchomości komercyjnych? Odpowiedzialne inwestowanie oraz ESG jako megatrend i krytyczna rola branży nieruchomości w tworzeniu zrównoważonego świata” organizowanym w dniu 21 czerwca o godz. 14.30 (wydarzenie online). Rozpoczniemy prezentacją przygotowaną przez Panią Joannę Plaisant, Strategic Partnership and Sustainability Associate Director, ESG Lead – Arcadis…

Aktualności

RAPORT PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) opracowało raport: Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050.  Publikacja raportu odbędzie się 9 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 (wydarzenie online). Link do rejestracji na wydarzenie tutaj W przygotowaniu raportu brały udział również osoby z firm członkowskich PINK.