Przegląd zmian w prawie

Projekt nowelizacji uchwały odpadowej

Podczas ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy została przegłosowana uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w której wyłączono nieruchomości niezamieszkane z miejskiego systemu odbierania odpadów komunalnych. Wyłączenie nie dotyczy nieruchomości o mieszanym charakterze – które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują…