Aktualności | Przegląd zmian w prawie

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

W dniu 17 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Projekt przewiduje przedłużenie do dnia 30 września 2022 roku terminu przekazywania informacji dotyczących spółki nieruchomościowej, której rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 roku…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

W dniu 10 marca 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Projekt przewiduje między innymi następujące rozwiązania: w ramach uproszczenia obowiązku sprawozdawczego o praktykach płatniczych: wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych; wyłączenie ze sprawozdań świadczeń pomiędzy spółkami…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie | Raporty

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

W dniu 29 września 2021 na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zawierający rozwiązania w własności w odniesieniu do gruntów innych niż mieszkaniowe zbywanych w procedurze cywilnej, w tym na rzecz przedsiębiorców w sposób zgodny z zasadami udzielania pomocy publicznej. Poniżej krótki opis…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 września 2021 roku. Treść opublikowanego rozporządzenia dostępna jest…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

ALERT: zapowiedź zmian dotyczących rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu

Do Sejmu wpłynął pakiet rozwiązań podatkowych stanowiących część Polskiego Ładu, który Rada Ministrów przyjęła na wczorajszym posiedzeniu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. następujące rozwiązania: W zakresie ustawy PIT podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

ALERT: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Poniżej najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie: wprowadzenie obowiązku sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

ALERT: zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

W dniu 21 sierpnia 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Ustawa przewiduje rozwiązania, których celem  jest  ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami. Poniżej najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą: ustalenie maksymalnej wysokości…