Uwagi Stowarzyszenia PINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 12 lipca 2022, w ramach konsultacji publicznych,  Stowarzyszenie PINK wysłało uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD404). Uwagi zostały przygotowane w oparciu o informacje przesłane przez firmy członkowskie PINK.