WEBINAR: Zmiany w CIT – kolejne zaostrzenie przepisów dla branży nieruchomości

W dniu 23 września 2020 roku odbył się webinar organizowany przez PINK wspólnie z ekspertami CRIDO dotyczący omówienia zmian w CIT.

W czasie webinarium omówione zostały m.in.

  • nowe obowiązki płatnika dla spółki nieruchomościowej (tj. konieczność odprowadzenia podatku należnego od udziałowca z tytułu sprzedaży udziałów tej spółki) i co z nich wynika;
  • obowiązek prowadzenia rejestru udziałowców bezpośrednich i pośrednich spółki nieruchomościowej;
  • co oznacza obowiązek publikacji polityki podatkowej dla spółek nieruchomościowych?
  • czy spółki komandytowe będą podatnikami CIT?;
  • jakie zmian zapowiada Ministerstwo w podatku u źródła?;
  • jakie jeszcze inne zmiany są proponowane przez rząd?