Wspólne stanowisko Stowarzyszenia PINK i PRCH w sprawie przepisów ustaw o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i gazu oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Polska Rada Centrów Handlowych („PRCH”) oraz Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych („PINK”) we wspólnym stanowisku przekazanym Minister Klimatu i Środowiska wskazały na niezwykle istotne praktyczne problemy dotyczące właścicieli i zarządców obiektów komercyjnych (centrów handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, obiektów biurowych) oraz najemców powierzchni w obiektach komercyjnych, a powstających w związku ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. oraz nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Pismo do przeczytania TUTAJ