2020 | Aktualności | Archiwalne

WEBINAR: JAK CZYNNIKI ESG WPŁYWAJĄ NA BRANŻĘ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH?

W dniu 21 czerwca 2021 roku odbyło się wydarzenie online (webinar) „Jak czynniki ESG wpływają na branżę nieruchomości komercyjnych? Odpowiedzialne inwestowanie oraz ESG jako megatrend i krytyczna rola branży nieruchomości w tworzeniu zrównoważonego świata”  W wydarzeniu i panelu dyskusyjnym wzięli udział: Joanna Plaisant, Strategic Partnership and Sustainability Associate Director, ESG Lead – Arcadis – moderator panelu…

Aktualności | Przegląd zmian w prawie

Wzrost kosztów odbioru odpadów z nieruchomości komercyjnych – projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W projekcie zawarto przepisy, które umożliwią obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich usprawnienie m.in.:  podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (w ostatniej dostępnej wersji projektu…

2020 | Aktualności | Archiwalne

WEBINAR: POSTCOVIDOWA EWOLUCJA CZY REWOLUCJA – SPOŁECZEŃSTWO I NIERUCHOMOŚCI

W dniu 10 czerwca 2021 roku odbyło się wydarzenie online (webinar) „Postcovidowa ewolucja czy rewolucja- społeczeństwo i nieruchomości”  Wydarzenie zostało zorganizowane w formie debaty moderowanej przez Ignacego Morawskiego, dyrektora Spot Data i głównego ekonomistę z Pulsu Biznesu. W debacie wzięli udział:   Izabela Bartnicka – Head of Business Development, Digital University Iwona Golonko – Prezeska Zarządu…

Aktualności | Covid-19

Aktualne obostrzenia w związku z COVID-19

W dniu 10 czerwca 2021 roku premier Morawiecki wraz z ministrem Niedzielskim przedstawili planowane luzowania obostrzeń obejmujące: obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy, sale zabaw, siłownie, kluby fitness, kasyna od 26.06 limit: 1 osoba na 10 m² restauracje i lokale gastronomiczne od 26.06. maksymalne obłożenie: 75 % stolików obiekty kultu religijnego od 13.06….

Aktualności | Przegląd zmian w prawie | Raporty

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku na właścicieli nieruchomości mieszkalnych jak i niemieszkalnych będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez gminy. Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc źródła – nie więcej niż 1MW. Katalog źródeł ciepła jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. kotły i grzejniki…

Aktualności

RAPORT PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) opracowało raport: Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050.  Publikacja raportu odbędzie się 9 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 (wydarzenie online). Link do rejestracji na wydarzenie tutaj W przygotowaniu raportu brały udział również osoby z firm członkowskich PINK.

Aktualności

Informacja dotycząca posiedzenia Rady Przedsiębiorców

W dniu 11 maja 2021 r. przedstawiciele PINK, na zaproszenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uczestniczyli w XXIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia była automatyzacja rozliczeń przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W jego trakcie przedstawiono założenia planowanej reformy sposobu rozliczania składek przekazywanych przez przedsiębiorców do ZUS oraz sposobu obliczania i wypłaty zasiłków. W posiedzeniu udział…

2021 | Aktualności | Wydarzenia

TOP WOMAN IN REAL ESTATE ONLINE VOTING

Shortlist IV edycji konkursu Top Woman in Real Estate Mamy zaszczyt ogłosić, że IV edycja konkursu Top Woman in Real Estate została zamknięta! 26 kwietnia odbyły się obrady kapituły Jury, gdzie 46 osób – prezesi i dyrektorzy zarządzający firmami z branży nieruchomości i budownictwa oraz laureatki poprzedniej edycji, wybrało Finalistki z ponad 120 nadesłanych zgłoszeń….