Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

„Odwieszenie” terminów – uchylenie art. 15zzr i 15zzs

Na wieczornym posiedzeniu Sejmu w dniu 14 maja 2020 roku uchwalono ostateczną treść tzw. ustawy osłonowej. Ustawa ta zakłada między innymi uchylenie art. 15zzr i 15zzs, które zawiesiły bieg terminów w postępowaniach administracyjnych, także tych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego. Zgodnie z ostateczną treścią ustawy, zawieszone wcześniej terminy ulegają „odwieszeniu” po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Aktualności prawne

Poniżej – zaprezentowany przez Premiera w dniu 29 kwietnia 2020 – harmonogram łagodzenia części obostrzeń obowiązujących w związku ze stanem epidemii: od 4 maja – otwarcie hoteli i miejsc noclegowych (z ograniczeniem funkcjonowania restauracji/basenów/saun itd.) od 4 maja – otwarcie galerii handlowych (z obostrzeniami: 15m2/osobę, wyłączenie przestrzeni rekreacyjnej i food court’ów) od 4 maja –…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Uzupełnienie do tarczy antykryzysowej i rozporządzenie dotyczące obostrzeń w trakcie epidemii

Poniżej informacje o regulacjach dotyczących funkcjonowania organów administracji publicznej, w tym organów administracji architektoniczno-budowlanej w czasie trwania stanu epidemii wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Najważniejsze rozwiązania dotyczące branży nieruchomości komercyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorców znajdujące się uzupełnieniu do tarczy antykryzysowej

I. Nieruchomości 1. Pozwolenie na użytkowanie (odrębny artykuł) W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie stosuje się przepisów prawa budowlanego, dotyczących konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli: na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony m.in. do kategorii: obiekty sportu i rekreacji,…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Informacja na temat projektu „Tarczy Finansowej dla Firm”

Podczas konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów wraz z Prezesem Narodowego Banku Polskiego przedstawili założenia przygotowywanej tarczy finansowej dla firm. Przedstawione propozycje zakładają przekazanie firmom „żywej gotówki”, co ma zapobiec likwidacji miejsc pracy i zapewnić płynność finansową. W ramach programu przewidziane zostało wsparcie dla przedsiębiorców, których obroty spadły o 25% lub więcej. Instrumentem wsparcia w ramach…

2020 | Archiwalne | Covid-19

WEBINAR: Przepisy i przykłady procedur prewencyjnych w działającym budynku biurowym/magazynowym/handlowym i na budowie. Wnioski z doświadczeń w budynkach gdzie stwierdzono przypadki koronawirusa.

W dniu 8 kwietnia 2020 roku PINK wspólnie z MVGM, Skanska i Wolf Theiss zorganizował webinar dotyczący omówienia przepisów i przykładów procedur prewencyjnych w działającym budynku biurowym/magazynowym/handlowym i na budowie. Materiały do pobrania: Prezentacja firmy MVGM Prezentacja firmy SKANSKA Prezentacja firmy WOLF THEISS Nagranie z webinaru dostępne jest  TUTAJ