Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Tarcza antykryzysowa, aktualny status

Tarcza antykryzysowa, aktualny status: Projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej został przyjęty przez Sejm w dniu 28 marca 2020 r., z pewnymi modyfikacjami. Link do ustawy skierowanej do Senatu – https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10769/druk/96.pdf W dniu dzisiejszym ustawą zajmuje się Senat, najprawdopodobniej jutro treść ustawy zostanie ostatecznie ustalona przez Sejm, a także podpisana przez Prezydenta RP. Zaproponowane przepisy mają wejść w…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Autopoprawka do tzw. tarczy, dotycząca umów najmu.

Do Sejmu wpłynęła miedzy innymi autopoprawka, do tzw. Tarczy antykryzysowej , która proponuje rozwiązanie dotyczące umów najmu. W okresie stanu epidemii i zakazu prowadzenia działalności handlowej w sklepach wielkopowierzchniowych, w odniesieniu do dotkniętych tą sytuacją najemców, nastąpi sytuacja, w której wzajemne zobowiązania stron najmu wygasną. Dodatkowo, w terminie 3 miesięcy od ustania stanu epidemii najemca…

Covid-19 | Przegląd zmian w prawie

Podsumowanie projektu Tarczy Antykryzysowej

W kontekście istotnych dla branży nieruchomości komercyjnych rozwiązań wskazać należy na następujące: utrzymanie przepisu przewidującego obniżenie o 90% czynszu najmu dla najemców w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, których działalność z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii została zakazana lub ograniczona; częściowe zniesienie zakazu handlu w niedziele w części odnoszącej się do zatowarowania; przesunięcie terminu płatności opłaty z…

Covid-19 | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | notatki prasowe

Pink przekazał w dniu 24 marca do prasy notatkę prasową

Linki do publikacji:   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje do Rządu   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje do Rządu   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych: w dialogu publicznym i w projektach rządowych nie zostały wystarczająco uwzględnione opinie deweloperów, właścicieli i inwestorów   Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych apeluje o pomoc dla wszystkich podmiotów branży   PINK: symetryczna…

Covid-19 | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

PINK na bieżąco analizuje pojawiające się projekty dokumentów.

W projekcie tzw. tarczy antykryzysowej proponuje się wprowadzenie takich rozwiązań jak m.in.: ROZWIĄZANIA POMOCOWE częściowe zniesienie ograniczenia handlu w niedziele – w odniesieniu do czynności polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeb wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w odniesieniu do najemców powierzchni handlowych w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 – obniżeniu o 90%…