Aktualności

The Inter-Ministerial Team to develop regulations for REIT

W Monitorze Polskim zostało opublikowane Zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości. Na mocy znowelizowanych przepisów – Międzyresortowy Zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących zostaje przesunięty w obszar kompetencji Ministerstwa Finansów: Zespół przedstawia Radzie…

Aktualności

Wywiad z wiceministrem Piotrem Uścińskim – kwestia REITów

W wywiadzie udzielonym stacji Biznes24 wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński odpowiadał na pytania dotyczące projektu ustawy umożliwiającej budowę bez zezwolenia domów jednorodzinnych do 70m2 oraz na pytania o zagadnienia związane z REITami. Wiceminister odpierał zarzuty, iż uproszczenie procedury może nieść ze sobą pewne niebezpieczeństwo, argumentując, że uproszczona procedura obejmuje tylko te budowy, które nie…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

FIRMY INWESTUJĄCE W NAJEM NIERUCHOMOŚCI / REAL ESTATE INVESTMENT TRUST – aktualny status prac – pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu z udziałem PINK

W listopadzie 2020 roku Minister Finansów oficjalnie zapowiedział powrót do prac nad regulacjami dotyczącymi firm inwestujących w najem nieruchomości (REIT). Co istotne, w przeciwieństwie do rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i  Technologii w 2018 roku projekcie ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, obecnie zakłada się uwzględnienie nieruchomości komercyjnych w  ramach funkcjonowania podmiotów typu REIT….

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Stowarzyszenia PINK i REIT przygotowały wstępne założenia do ustawy regulującej działalność REIT w Polsce

W związku z prowadzonymi obecnie pracami zmierzającymi do wprowadzenia w Polsce regulacji prawnych dotyczących firm inwestujących w najem nieruchomości (REIT), zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych i Stowarzyszenie REIT Polska wspólnie przygotowały i przesłały do Ministerstw Rozwoju Pracy i Technologii i Finansów wstępne założenia, którym powinny odpowiadać projektowane przepisy. Stworzony przez nasze…