Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | Raporty

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przekazała do KPRM, MRiT i MF listę postulatów legislacyjnych przedsiębiorców z sektora nieruchomości komercyjnych

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przekazała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii listę postulatów legislacyjnych, dotykających obszarów i zagadnień, które w ocenie członków PINK – przedsiębiorców z sektora nieruchomości komercyjnych, wymagają szczególnej uwagi ustawodawcy, z uwagi na ich doniosłe znaczenie nie tylko dla samej branży, ale także dla całej…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Wspólne stanowisko Stowarzyszenia PINK, PZFD, PRCH i KIG w sprawie projektu objaśnień podatkowych dotyczących przepisów o podatku u źródła (WHT).

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów konsultacjami podatkowymi projektu objaśnień podatkowych dotyczących przepisów o podatku u źródła (WHT), z inicjatywy Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, Polskiej Rady Centrów Handlowych, Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Krajowej Izby Gospodarczej – Komitetu ds. Nieruchomości przesłały wspólną opinię do projektu. Pismo do przeczytania TUTAJ

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | Raporty

THE PINK ASSOCIATION sent a letter to the Ministry of Development and Technology addressing the interpretation issues raised by our members related to the preparation, submission and the display of the certificate and the inspection of heating and air conditioning systems.

Z dniem 28 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, nowelizującej ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej, między innymi w zakresie dotyczącym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz systemów automatyki i sterowania. W…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | Raporty

STOWARZYSZENIE PINK przesłało uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (RC13)

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultacjami publicznymi Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) przekazało uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RC13 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Pismo…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Spotkanie Stowarzyszenia PINK i PRCH z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie stosowania przepisów ustawy o cenie maksymalnej energii elektrycznej

Notatka ze spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie stosowania przepisów ustawy o cenie maksymalnej energii elektrycznej. W dniu 31 stycznia 2023 roku, na prośbę Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości („PINK”) wraz z Polską Radą Centrów Handlowych („PRCH”) do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w związku z wystosowanym w dniu 13 stycznia 2023 r. przez…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | Raporty

Wspólne stanowisko Stowarzyszenia PINK i PRCH w sprawie przepisów ustaw o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i gazu oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Polska Rada Centrów Handlowych („PRCH”) oraz Stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych („PINK”) we wspólnym stanowisku przekazanym Minister Klimatu i Środowiska wskazały na niezwykle istotne praktyczne problemy dotyczące właścicieli i zarządców obiektów komercyjnych (centrów handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, obiektów biurowych) oraz najemców powierzchni w obiektach komercyjnych, a powstających w związku ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 27…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Stowarzyszenie PINK skierowało swoje uwagi w zakresie użytkowania wieczystego gruntów do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Pod koniec ubiegłego roku minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przedstawił planowane zmiany w zakresie użytkowania wieczystego gruntów. W związku z opublikowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD257) wdrażającego zapowiedziane zmiany, Stowarzyszenie PINK skierowało swoje uwagi do projektu ustawy….

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

STOWARZYSZENIE PINK razem z innymi organizacjami nadal apeluje o wysłuchanie argumentów w sprawie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii

Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) razem z innymi organizacjami – PRCH, POHid, PZFD – nadal apeluje o wysłuchanie argumentów w sprawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Pismo do przeczytania…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK | LEGAL CHANGES REVIEW AND LEGISLATIVE ACTIVITIES OF PINK

Uwagi Stowarzyszenia PINK uwzględnione w opublikowanej nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Poniżej podsyłamy krótki opis najistotniejszych zmian w stosunku do poprzedniej wersji projektu: doprecyzowanie i dodanie definicji legalnych; usunięcie przepisów dotyczących opłaty planistycznej; usunięcie terminu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy; doprecyzowanie…

Aktualności | Bez kategorii | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Uwagi Stowarzyszenia PINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 12 lipca 2022, w ramach konsultacji publicznych,  Stowarzyszenie PINK wysłało uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD404). Uwagi zostały przygotowane w oparciu o informacje przesłane przez firmy członkowskie PINK.   pobierz dokument