Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Pismo w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

PINK dołączył do grupy organizacji w skład której weszli również PRCH, POHID i PZFD apelując do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wyżej wymienionego rozporządzenia. Zdaniem autorów pisma wysłanego w dniu 25 maja 2022 roku plany ograniczeń przygotowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych opracowane na podstawie Rozporządzenia stwarzają, w sytuacji ich wprowadzenia, zagrożenie dla funkcjonowania obiektów…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

PINK's current efforts to solve problems related to obtaining so-called owner consents

Stowarzyszenie PINK kontynuuje działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z udzielaniem tzw. zgód właścicielskich. W marcu br. PINK skierowało pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazując na potrzebę uregulowania kwestii uzyskiwania tzw. zgód właścicielskich w kontekście problemów, z którymi borykają się użytkownicy wieczyści. W pismach skierowanych do resortu sprawiedliwości oraz resortu…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Praktyczne problemy związane z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich – działania PINK

W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie PINK podejmuje działania w kwestii rozwiązania problemów związanych z uzyskiwaniem tzw. zgód właścicielskich na podział lub łączenie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w znaczeniu wieczystoksięgowym oraz geodezyjnym, która to kwestia, stanowi jeden z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się użytkownicy wieczyści w sektorze nieruchomości komercyjnych. W ocenie PINK, niezbędne jest uregulowanie…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

PINK's letter to the Minister of Justice on problems related to the right of perpetual usufruct.

W związku z niesatysfakcjonującymi zmianami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi nabywania prawa użytkowania wieczystego, w dalszym ciągu apelujemy o uregulowanie kwestii zgód właścicielskich przy podziale lub scalaniu nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego. pobierz dokument

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Uwagi PINK do projektu ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu

W dniu 30 sierpnia 2021 roku zakończyły się prowadzone przez Ministerstwo Finansów konsultacje publiczne dotyczące rozwiązań podatkowych będących częścią Polskiego Ładu. Stowarzyszenie PINK wzięło udział w konsultacjach zgłaszając szereg uwag do konsultowanego projektu regulacji podatkowych (projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku…

Aktualności | Działania legislacyjne, opinie i stanowiska PINK

Problemy dotyczące uzyskiwania zgód właścicielskich w odniesieniu do podziału i łączenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Kwestia uzyskiwania zgód właścicielskich na podział lub łączenie nieruchomości oddanych w  użytkowanie wieczyste w znaczeniu wieczystoksięgowym oraz geodezyjnym jest zagadnieniem niezwykle istotnym w praktyce – implikuje wiele problemów o dużym znaczeniu gospodarczym po stronie użytkowników wieczystych (w tym także podmiotów z  branży nieruchomości komercyjnych). W świetle aktualnej praktyki, zapoczątkowanej krytykowaną w piśmiennictwie uchwałą Sądu Najwyższego…